ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Factory Manager (Food and Packaging) – 150K

  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.
  ภาคกลาง
  • Bachler Degree in Food Science, or Agro Industrial
  • Knowledge in BRC and other food standard
  • Understanding in export food products
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)