ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Leading OEM Manufacturing
  • Excellent Quality Management experience
  • Well-versed in Packaging Quality Management
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo

  Production Planning (FOOD)

  Central Restaurants Group (CRG)
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 33 - 37 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน Production Planning ด้านอาหาร 3 ปี
  • สามารถมาฝึกงานที่สีลมซ.30 และไปทำงานที่ปทุมธานีได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)