ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  ต่างประเทศ
  • 5+ Yrs Exp in Garment/Lean Related Roles
  • Ability to Calculate Factory Productivity
  • Exp Working in Garment/Textile is an Advantage
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • กำกับดูแลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์,กระบวนการผลิต
  • กำกับดูแลการควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์
  • วิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ