• Electronic Manufacturing Services (EMS)
  • Latest technology in high-end electronics products
  • Driven to understand, explore and innovate

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 + ปี
  • ไปประจำที่เวียดนาม

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล