ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • ดูแลบริหารจัดการกระบวนการผลิตในระบบ ISO 9001 & GMP
  • วางแผนการผลิต และอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย