ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's banner
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานสี หมึก โรงพิมพ์ 5 ปี
  • รับผิดชอบการบริหารโรงงาน ยอดขาย คน ตามเป้าบริษัท
  • มีความใส่ใจ บริหารจัดการเก่ง มุ่งมั่นทุ่มเท
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ควบคุมดูแลส่วนการเตรียมวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
  • ระบบมาตรฐาน GHPs-HACC,ISO 9001:2015
  • ประสบการณ์การทำงานในโรงอาหาร 3 ปีขึ้นไป