ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • ดูแลบริหารจัดการกระบวนการผลิตในระบบ ISO 9001 & GMP
  • วางแผนการผลิต และอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  บางซื่อ
  • Planning & Design Supply Chain Model
  • Analyze & Control Supply Chain Costing Process
  • Exp. in Logistic Management, Supply Chain etc.
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo
  วัฒนา
  • Leading Digital Project Management for APAC Sites
  • Digital Transformation for Manufacturing Operation
  • Fluent in English
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo
  วัฒนา
  • 5 Year of Experience in Sustainability Roles
  • Perform Sustainability Projects & Reports
  • Fluent in English and Strong in Research/ Analysis
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo
  วัฒนา
  • Digital Exp. with Asset Performance & Reliability
  • Lead Digital Transformation for APAC Sites
  • Proficient with SAP/S4 HANA& Fluent in English