• อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านอาหารแปรรูป 10 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต
 • วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP
 • วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต
 • วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP
 • วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล