• มีความเข้าใจการวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด
  • สามารถวางแผนนำเสนอสินค้าในช่องทางต่าง ๆ

16-Jan-18

 

Applied
  • จบ ป.ตรี หรือ ป.โท หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 10 ปีขึ้นไป
  • มีความซื้อสัตย์/มีความอดทน/ควบคุมอารมณ์ได้ดี

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล