Products Assistant Manager

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

  • Minimum 5 years of work experience in marketing
  • Experience in Lighting industry
  • spoken and written English and computer literate

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบ ป.ตรี หรือ ป.โท หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 10 ปีขึ้นไป
  • มีความซื้อสัตย์/มีความอดทน/ควบคุมอารมณ์ได้ดี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล