• ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด
  • สามารถวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
  • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied
  • Excellent command of written and spoken English
  • Minimum of 1-3 years of working experience
  • Photoshop and illustrator skills

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Achieved budget & KPI (as set up by GM)
  • Ensure all sales team success and achieved target
  • Oversees the administration of sales team

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่