ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด's banner
  Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด's logo

  Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด
  เชียงรายTHB 90K - 120K /เดือน
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปี
  • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)