• ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
  • มีรถกระบะเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการทำงาน

16-Mar-18

 

Applied
  • At least 5 years working experience in Marketing
  • Having experience from Marketing agency is prefer
  • Good command of written and spoken English

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล