Marketing Manager / หัวหน้าการตลาด

KIATNAKAE LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานตลาด

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่