• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai, age 22-30 years old
 • 0-3 y exp in marketing for manufacturing field
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin,Marketing
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

10-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

10-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบริหารและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายขายในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้านงานบริหารและการตลาดเป็นอย่างดี

10-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว , มีใบขับขี่
 • มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

09-Oct-18

 

Applied