ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • (Pet Foods & Pet Treats)
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายการตลาดและขาย
  • อาหารสัตว์เลี้ยง
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
  Kingfisher Holdings Ltd.'s banner
  Kingfisher Holdings Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Bachelor Degree or Master Degree
  • At least 10 years’ experience in Frozen Seafood
  • Good English communication skill
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

  Business Development Manager

  PRTR Recruitment and Outsourcing
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Develop Intrn'l Online Channels & Brands
  • Manage & Monitor Marketing Activities
  • Coordinate w/ Production Team & Other Teams
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s banner
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ชอบงานท้าทาย
  • วางระบบการบริหารจัดการ
  • Supermarket