• Opportunities to work in a joint venture company
 • Opportunities to work in Japan’s top manufacture
 • Manage marketing staff and reports

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Marketing Manager (Home appliances)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Home appliances, consumer goods
 • Event Marketing, Promotion Marketing
 • Marketing Research, Marketing Strategy

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถใช้ส่วนตัว

22-Sep-17

 

Applied

Product Manager (Marketing)

Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Product Marketing
 • Brand Manager
 • Survey Research Marketing

20-Sep-17

 

Applied
 • ติดต่อประมานงานต่างประเทศ
 • B2C
 • Oversea sale marketing

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล