• มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความเป็นผู้นำ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • เคยมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Business or related filed
  • Energetic, Creative and Positive Thinking.
  • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Business or related filed
  • Energetic, Creative and Positive Thinking.
  • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล