ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 49 ตำแหน่งงาน
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี
  Metro Machinery Co., Ltd.'s banner
  Metro Machinery Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • 3+ years in Sales Strategy & Project
  • Expert in using Excel, Power Point & Power BI
  • Strong analytical and problem-solving abilities
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  พระประแดง
  • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  ถัด ไป