ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Kingfish Group Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เชียงใหม่เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอาหารสัตว์น้ำ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • ทำงานได้ทุกพื้นที่ เหนือ กลาง อีสาน ใต้
  ภาคเหนือ
  • traditional trade
  • ประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างน้อย1ปี
  • ดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Dealer Sales Northern Area (Home Appliance) - (PAT Bangna)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคเหนือ
  • Male/Female, age 28-33 years old, 5 y exp of Sales
  • Take care dealer in Northern area
  • Have own car and driving license
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ออกต่างจังหวัดได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)