ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ภาคกลางTHB 30K - 35K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   Cargill Meats (Thailand) Limited's banner
   Cargill Meats (Thailand) Limited's logo
   สระบุรี
   • Good command in English
   • 6+ years experience in export sales business
   • Able to work in upcountry
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)