ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ภาคเหนือ
  • traditional trade
  • ประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างน้อย1ปี
  • ดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Dealer Sales Northern Area (Home Appliance) - (PAT Bangna)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคเหนือ
  • Male/Female, age 28-33 years old, 5 y exp of Sales
  • Take care dealer in Northern area
  • Have own car and driving license
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)