• ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

20-Sep-17

 

Applied
 • Having good background in Civil Engineering
 • Business Development, Civil Consultant
 • Good leadership skill, team development

20-Sep-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานขาย ดูแลงานเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ในร้านค้า
 • ปริญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา

15-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ
 • มีบุคลิก และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักความก้าวหน้า

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในเขตการดูแลทีมขายอย่างน้อย 2 ปี

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในเขตการดูแลทีมขายอย่างน้อย 2 ปี

14-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล