ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  ภาคเหนือ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการร้านพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  ภาคเหนือ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีในการบริหารร้านสาขา
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ภาคเหนือ
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ, อินเตอร์เน็ต