ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  | Sales Representative (Kamphaeng Phet) | /7761/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
  • ดูแลลูกค้า สร้างยอดขาย และประสานงานหน่วยงานต่างๆ
  • ปฏิบัติงานประจำ บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (กำแพงเพชร)
  Nestlé (Thai) Ltd.'s banner
  Nestlé (Thai) Ltd.'s logo
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • Good benefits
  • High incentives
  • Career advancement