• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales business department/PREMIERSNAPBACK SALES

PREMIERSNAPBACK.ALLCAP/premi3r

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • korean fashion brand business department
 • Fluent English language skill (oral & written)
 • At least 2 years’ sales working experience

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อแนะนำและเสนอขายสินค้า

22-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล