• Minimum 3 years in Sales, Dealer or Modern Trade
 • Good selling and presentation skills
 • Positive, can-do, teamwork attitude

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัทเป็นบริษัท Agency โฆษณา
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบทำงานโดยมีการวางแผนงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
 • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work with high stability global scale
 • to fully utilize your sales skill and management
 • to extent your capability and advance

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age 30-35 years old
 • At least 5 years in Dealer Sales
 • Have own car and driving license

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล