ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 47 ตำแหน่งงาน
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับ กลต.
  • มีความรู้เรื่องหนังสือชี้ชวนและเอกสารกองทุนต่างๆ
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการ 7 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการด้านลงทุน
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Customer relationship management both reactive
  • Focusing on efficient communication and customer
  • Partial admin work regarding account opening
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Debt / Credit facility agreement management
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ 2 - 4 ปี ขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน
  • จัดเตรียม Market Data ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
  • ทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน (PF, PVD, MF)
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์จัดทำรายงาน NAV
  • เข้าใจงานด้านบัญชี ภาษีอากร ในธุรกิจ บลจ.
  • สามารถทำงบการเงินรายเดือน ค่าใช้จ่ายของกองทุนได้
  American Embassy Bangkok's banner
  American Embassy Bangkok's logo
  ปทุมวัน
  • Completion of two years of college or university.
  • A minimum of two (2) years in the field finance.
  • Skills in operating computer and software.
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มี Single License หรือมี IP License
  • มีความรู้ด้านกองทุนรวม ประสบการณ์งานบริการ 2 ปี
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  ห้วยขวาง
  • Degree in Finance/Accounting
  • At Least 1 Yr Exp in Budget Analysis (Mfg.)
  • Good in English & Chinese (HSK5) is Preferred
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  คลองเตยTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • Good English and Chinese HSK 5 is a must
  • 0-3 Yrs Exp in Analysis (New Grads are Welcome)
  • Bachelor's Degree in Accounting/Finance/Related
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  บางรัก
  • Good Computer Skills (Excel & PowerPoint)
  • Experience in Finance
  • Good English Communication Skills
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
  • ทำรายงานด้านภาษีอากรของกองทุน และนำส่งภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ
  ถัด ไป