ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 49 ตำแหน่งงาน
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s banner
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • การศึกษาปริญญาตรี การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้เร็ว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุน
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Business Development, Trading
  • Global Trading, E2E, Global securities trading
  • Global securities trading, Offshore product
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ การบริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการกองทรัสต์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน
  • ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีความคิดเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • Analyze and optimize performance of current assets
  • Project feasibility and financial model experience
  • Background Investment banking or real estate
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
  • ทำรายงานด้านภาษีอากรของกองทุน และนำส่งภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ
  360 Quality Management Co., Ltd.'s banner
  360 Quality Management Co., Ltd.'s logo
  Klongtoeyมากกว่า THB 90K /เดือน
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการทางด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • Funding / Raise-fund
  • Investment banking
  ถัด ไป