ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ภาคใต้
  • ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า