ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 506 ตำแหน่งงาน
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  National Healthcare Systems Co., Ltd.'s banner
  National Healthcare Systems Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Bachelor degree, or higher, in Laws
  • Thai Lawyer License
  • Proficiency in Thai and English (verbal & written)
  ถัด ไป