• Competitive salary
  • Challenging work environment
  • Year-end bonus

22-Sep-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
  • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรม 5ดาว

22-Sep-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
  • ขอและยื่นนิติกรรมกับหน่วยงานราชการ

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล