• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 5 – 10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old.
 • 1-3 y exp in Purchasing with Manufacturing
 • Good command in Japanese JLPT N1-N2

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , age 23-27 years old, (New Grad)
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-N2)
 • 0-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work closely with Top Management
 • to work independently and fully utilize your skill
 • Translate ware housing and inventory documents

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

18-Aug-17

 

Applied
 • Age not more than 35 years old
 • Bachelor Degree in related fields.
 • Experience in Employee Relation in Manufacturing

17-Aug-17

 

Applied
 • Able to communicate in Dutch Language
 • Flexible approach to work
 • Favorable secondary conditions

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาอื่นๆ
 • มีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Japanese or related fields
 • At least 2 years work exp of Japanese Translator
 • JLPT N2 or higher

15-Aug-17

 

Applied

Coordinator

Siam Tentac Inspection Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Male / Female Age 28 - 40 year old
 • Japanese language passed level 3
 • Experienced at least two years.

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 20 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • สื่อสารได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น และ อังกฤษ

15-Aug-17

 

Applied
 • Having a strong cost system
 • knowledge or experience in Audit field, SAP , BOI
 • Excellent command of spoken and written English

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล