ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 686 ตำแหน่งงาน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • สรุปและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณในหน่วยงานต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และฐานข้อมูลที่จำเป็น
  • นำเสนอกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประสบการณ์ด้านการจดทะเบียนบริษัท
  • ขึ้นทะเบียนรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน
  • ภาษาอังกฤษระดับดี
  Lyreco's banner
  Lyreco's logo
  บางนา
  • Support & assist in ISO document creation
  • Responsible for PDPA management
  • Very competent written in Thai & English
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
  • ดำเนินการจัดการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
  • ติดตามการพัฒนา ศึกษา แนวคิด ระบบเทคโนโลยี ใหม่ๆ
  Delta Dynamics's banner
  Delta Dynamics's logo
  วัฒนา
  • IT/Digital project management
  • International environment with open-communication
  • Attractive compensation and generous benefits
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo
  คลองเตย
  • การจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary & Compliance
  ถัด ไป