ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 753 ตำแหน่งงาน
  SCB TECH X CO., LTD.'s banner
  SCB TECH X CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • Develop the advanced analytics solutions
  • Delivering customer and business insights
  • Hybrid work & Flexi working hours
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน, คดีพิเศษ
  • ว่าความคดีปกครอง, สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Work flow)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • พิจารณายกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Supply Chain Management Process Design
  • Supply Chain Operation Analysis
  • Solution Deployment
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s banner
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s logo
  ดินแดง
  • จัดทำสัญญา ตรวจสอบข้อกฎหมาย ฟ้องร้อง บังคับคดี
  • ติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ทุกประเภทของบริษัท
  • ให้คำปรึกษา BU , Management งานด้านกฎหมาย
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาความยั่งยืน
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : กฎหมาย
  • Good Command of English
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ด้าน Business or Sustainability
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน
  • TOEIC Score > 700 / IELTS > 6.5 / TOEFL iBT 79
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Design and implement Anaplan solutions
  • Anaplan software and related technologies
  • Data integration and analytics
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Supply Chain Planning Analysis and Design
  • Supply Chain Planning Technology
  • BPI and ERP Assessment
  ถัด ไป