ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 30 ตำแหน่งงาน
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลยอดขาย
  • จัดหมวดหมู่ร้าน หมวดหมู่สินค้า และสินค้าโปรโมชั่น
  • ออกแบบการวัดผลศักยภาพสาขาและพนักงานขาย
  Nok Airlines Public Company Limited's banner
  Nok Airlines Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • A bachelor’s degree or Master's degree in law
  • At least 3 years experience
  • Willing to travel on business when required
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บริหาร, การจัดการการบิน การบริหารจัดการ
  • การบริหารจัดการข้อมูลการบิน ธุรกิจพลังงาน
  • บริหารจัดการสัดส่วนปริมาณน้ำมัน กับสายการบิน
  SANY THAIYONT CO., LTD.'s banner
  SANY THAIYONT CO., LTD.'s logo
  ดอนเมืองTHB 25K - 54,999 /เดือน
  • มีใบอนุญาตทนายความ
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์