ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี
  Goshu Kohsan Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • ตรวจร่างทำสัญญาบริการ จัดทำสัญญาจ้าง
  • จัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญาต่าง ๆ
  • ประสานงาน กับลูกค้าและแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  Eastern Energy Plus Co., Ltd.'s banner
  Eastern Energy Plus Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเงินหรือเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาความเป็นไปได้
  Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • 1-3 years working experience (Fresh graduates)
  • Ensure legal compliance of the company
  • High commitment, accountability and mature
  Thai Takenaka International Ltd.'s banner
  Thai Takenaka International Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Bachelor's Degree or higher in Arts, Humanities
  • Fluently speaking and writing in Japanese.
  • Having JLPT (N1 - N2) certificate is a must.
  WHA Industrial Development Public Company Limited's banner
  WHA Industrial Development Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • Experienced in drafting,negotiating agreements
  • In-depth knowledge of relevant legal matters
  • 3 years of Legal experience in law firm,MNC
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • Legal Specialist, Laws
  • Has Attorney-at-Law License
  • 5 days work week, Automotive and Electronics