ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  SAND-M Global Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  บางใหญ่THB 35K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์
  • มีความสนใจด้านการตลาดออนไลน์
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Social Monitoring Tools
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)