ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร