ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  BG Float Glass Company Limited (Factory, Nakorn Pathom)/บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  BG Float Glass Company Limited (Factory, Nakorn Pathom)/บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด's โลโก้ของ

  Burmese Translator/เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาพม่า

  BG Float Glass Company Limited (Factory, Nakorn Pathom)/บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • Burmese Translator
  • Burmese Language Communication
  • Employee Relation
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)