ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  DHL eCommerce Solutions (Thailand)'s banner
  DHL eCommerce Solutions (Thailand)'s logo

  Operations Excellence Manager

  DHL eCommerce Solutions (Thailand)
  บางเสาธง
  • Operation management experience for at least 5 yrs
  • Knowledge in logistic industry is mandatory
  • Good command of English and Thai
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  บางพลี
  • การศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
  • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายในการจัดการธุรกิจ
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางเสาธงTHB 45K - 55K /เดือน
  • Good communication in Japanese language (N2)
  • Experience in Automotive company
  • Good salary and renewable contract
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Bachelor's degree in Japanese or related field
  • At least 3-5 years experience in Purchase
  • Able to communicate English and Japanese JLPT N4
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 1-2 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

  Legal Manager

  PRTR Recruitment and Outsourcing
  บางบ่อ
  • Draft/Review Agreements, Contract, Other Docs
  • Review All In-Out Related Communications
  • Experience in Concession is a Plus
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo

  Compliance Manager

  Somboon Advance Technology PCL
  บางพลี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน กฎหมาย
  • ประสบการณ์ด้านการกำกับและตรวจสอบกิจการ 10 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  LAWYER/นักกฎหมาย / ทนายความ

  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.
  บางพลี
  • Salary 30,000 - 60,000 Depends on experience
  • Bonus 2 times / year
  • Working Monday - Friday 08.30 - 17.30 and
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการTHB 25K - 30K /เดือน
  • Legal, support legal tasks, good in English, PDPA
  • experience to work in manufactuing business
  • work in Bangpoo Industrial Estate, Samutprakan
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Lawyer (30K–50K) (SDG-63720)/ทนายความ

  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  บางพลี
  • Challenge Law field in Japanese Company
  • At least 5 years experiences in Law are welcome
  • Handle about the Agreement & Contracts