ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Goshu Kohsan Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • ตรวจร่างทำสัญญาบริการ จัดทำสัญญาจ้าง
  • จัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญาต่าง ๆ
  • ประสานงาน กับลูกค้าและแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 2-3 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP
  LOGISTEED (Thailand), Ltd.'s banner