ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 280 ตำแหน่งงาน
  PSG Corporation Public Company Limited's banner
  PSG Corporation Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Exp ในด้านการกำกับดูแลกิจการ (Compliance) 5 ปี+
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี
  • การติดต่อประสานงาน ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานกำกับ
  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)'s banner
  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)'s logo
  สาทร
  • 2-yr experience in accounting or external audit
  • Experience in insurance industry is preferable
  • Launch your career in consulting/advisory role
  OTHELLO INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  OTHELLO INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  ปทุมวันTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Competitive Salary Above Industry Standards
  • Foundational Experience in Legal Translation
  • Skill Development and Specialization
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Lead CBG sustainability team.
  • Sustainable development , Revise , Advise work.
  • Develop, organize, and maintain systematic ESG&SD.
  Tilleke & Gibbins International Ltd.'s banner
  Tilleke & Gibbins International Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • Experience Dealing With Board of Investment (BOI)
  • 3-5 Years of Experience in Corporate Legal Works
  • Knowledge of Corporate Laws
  OTHELLO INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  OTHELLO INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  ปทุมวันTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • Competitive Salary Above Industry Standards
  • Foundational Experience in Legal Translation
  • Skill Development and Specialization
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's banner
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • 8 years in audit, internal audit, internal control
  • Insurance knowledge, process, financial audit
  • Manage Audit committee, fluent in English
  Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Corporate compliance for Leasing business
  • Compliance Advisory Management, Company regulation
  • Compliance risk assessment, regulatory compliance
  ถัด ไป