ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  อุดรธานี
  • ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน
  • วางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน บริหาร