ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  เชียงราย
  • ระบบนิเวศป่า การสำรวจป่าไม้ การวางแปลง
  • สำรวจพื้นที่และวางแปลงตัวอย่าง
  • การขึ้นทะเบียน T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร
  International Committee of the Red Cross (ICRC)'s banner
  International Committee of the Red Cross (ICRC)'s logo

  Field Officer (Karen Speaking), based in Chiang Mai (Mueang District)

  International Committee of the Red Cross (ICRC)
  เชียงใหม่
  • Monitors humanitarian situation
  • Prepare situation analysis
  • Must be able to speak Karen, English and Thai