ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Design Document)
  • สามารถใช้โปรแกรม QGIS/ArcMap ได้เป็นอย่างดี
  • การขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารจัดการโครงการ
  • ลงพื้นที่เพื่อทำงานและเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน
  • ประสบการณ์การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจชุมชน
  Asia Era One Company Limited's banner
  Asia Era One Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Ability to create alliances & win over others
  • Drive Create Shared Value activities
  • Strategically map out community relation plans
  GIZ Office Bangkok's banner
  GIZ Office Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Master’s or Doctorate degree climate/environmental
  • 7 years of professional working experience
  • Strong interest to work on climate change
  GIZ Office Bangkok's banner
  GIZ Office Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Master’s or Doctorate degree climate/environmental
  • 7 years of professional working experience
  • Strong interest to work on climate change
  Teledirect Telecommerce (Thailand) Ltd.'s banner
  Teledirect Telecommerce (Thailand) Ltd.'s logo

  Well-Being and Resiliency Partner- Social Media Account

  Teledirect Telecommerce (Thailand) Ltd.
  บางรัก
  • Degree in Psychology
  • Minimum 2-3 years prior experience
  • 24/7 shifts, weekends & public holidays
  Mahidol-Oxford Research Unit,'s banner

  Project Manager (iTPA programme)

  Mahidol-Oxford Research Unit,
  ราชเทวี
  • Support iTPA and EIRG to develop MORU research
  • Manage and monitor iTPA projects progression
  • Organize and manage iTPA workshops and conferences