ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s logo
  บางรัก
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณภาครัฐ
  • มีความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การมหาชน
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo

  Charity Head / General Manager of Charitable Foundation

  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Charitable Organization
  • General Manager
  • Sourcing Sponsorship and Funding