ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  The Federation of Thai Industries's logo
  สาทร
  • ทักษะภาษาอังกฤษ และจีน
  • มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก