• ดูแล บริหาร จัดการทีมช่างซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Manager and Customer service

J.S.Foam Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

22-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 21 ปีขี้นไป การศึกษาระดับปวช หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์งานโรงแรมประมาณ 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Sales Manager

J.S.Foam Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ

19-Sep-17

 

Applied
 • Service local customers in technical color
 • Experience in Automotive industry
 • Can communicate in English

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล