ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 45K - 70K /เดือน
  • 2 years in E-Commerce industry
  • Experience in Key Account Management
  • Excellent in English / Able to WFH
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • 1 years as Sales in E-logistic, E-commerce
  • Able to Work From Home
  • Excellent in English / Able to WFH
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 30K - 45K /เดือน
  • 2-years experience in Industrial or Safety Sales
  • Open to learning about products
  • Good command of English
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 20K - 25K /เดือน
  • Experienced in selling industrial products
  • Able to travel to the construction site
  • Good English communication skill is preferred
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Experience in selling chemical products
  • Degree in Chemistry related field
  • Have a driving license / Good in English