• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี จบปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ สุขุม มีความซื่อสัตย์ อดทน
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่