• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

17-Sep-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภาคสนาม 1 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ใช้ในการทำงานได้ มีใบอนุญาตขับขี่

10-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่