• More than 7 years of direct experiences
  • Knowledgeable in Corporate and Personal business
  • Competitive salary and benefits package

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล