• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทํา RM Incentive
 • ใช้Microsoft Presentation เพื่อการนำเสนอได้อย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in in Business Admin
 • 2 years’ experience in Banking Business, BA
 • Knowledge of Banking Business Process, BA

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationals Only
 • 5 years experience
 • Handle queries from on-site inspectors

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Continuity Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • BCP
 • Business Continuity Manager
 • DR Manager

09-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Financial Analyst

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 5 years proven, Financial Analyst
 • Strong accounting and compliance
 • Manufacturing business, Real-estate business

07-Dec-18

 

Applied
 • experience in Corporate Relationship Manager
 • Financial Solutions
 • competitive salary and benefits package

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of BA or related
 • 5 years with experiences in banking industry
 • Good command of English, Chinese is preferable

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication and presentation English
 • Bachelor degree
 • 5 years experiences in Financial market

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of direct experiences in Chinese
 • Identify potential customer in line with bank stra
 • Monitor account to ensure compliance and asset

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive compensation package
 • Opportunity to work in the US and Singapore
 • Challenging and rewarding position

06-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทํา CRM
 • มีประสบการณ์ในการทํากลยุทธ์การตลาด
 • มีความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษอยู่ในระดับดี

06-Dec-18

 

Applied

Accounting and Reporting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Full-loop accounting
 • Budgeting and forecasting
 • Must be fluent in English and Thai

06-Dec-18

 

Applied
 • Support for oversea and local payment
 • 5 Experience Acc & Fin for oversea business.
 • Near BTS Chidlom and Siam

05-Dec-18

 

Applied
 • Portfolio Management
 • Client delivery
 • Credit Optimization

05-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Credit Analyst (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit analysis; Credit Analyst
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

05-Dec-18

 

Applied
 • Credit Admin
 • จ้างเป็นสัญญาจ้าง 2 ปี
 • ให้ค่าตอบแทนสูง

05-Dec-18

 

Applied
 • Cash Management
 • Trade Finance
 • Global Transaction

04-Dec-18

 

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

04-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

04-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Corporate and Retail Banking
 • RM, Credit Analyst, Compliance, Legal, HR
 • Trade, Cash Sales Product, Accounting, Risk

03-Dec-18

 

Applied
 • Good communication and strong leadership skills
 • Good command in English both written and spoken
 • Good computer literacy

03-Dec-18

 

Applied
 • HR
 • Relationship Manager
 • Recruit

03-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Maintain enterprise-level fraud risk policy
 • Conduct fraud risk assessments on new product
 • Present of fraud risks, control concerns

03-Dec-18

 

Applied
 • Corporate and Retail Banking
 • RM, Credit Analyst, Compliance, Legal, HR
 • Trade, Cash Sales Product, Accounting, Risk

03-Dec-18

 

Applied
 • trade operations and settlements for derivatives
 • debt securities,repo,FX,IRS,Options, derivatives
 • Good English communications skill & client service

28-Nov-18

 

Applied
 • 5-8 years of experiences in corporate banking
 • Possess strategic and business thinking skills
 • Energetic, enthusiastic, strategic thinking

27-Nov-18

 

Applied